Posts Tagged ‘novi vek’
 

 
Svetinjice - 5 (Foto: Mate Božinović)

Svetinjice – romarski obeski

Svetinjice so majhne spominske medalje, ploščati kovinski obeski, največkrat okrogle, poligonalne ali ovalne oblike, katerih površina je bila reliefno oblikovana, lahko pa so bili vdelani tudi stekleni ali poldragi kamni. ...
avtor: Ajda Vrbič
0

 
 
Križ 1 (Foto: Mate Božinović)

Križ, simbol krščanstva

Križ je eden od najstarejših človekovih simbolov, ki se je zaradi svoje grafične enostavnosti in univerzalnosti uveljavil že davno pred krščanstvom. Srečujemo ga od mlajše kamene dobe naprej na jamskih stenah po Evropi...
avtor: Tilen Kozamernik
11

 
 
Sondiranje na tržnici v Ljubljani (Foto: Jašar Skorupan)

Arheološke raziskave na Tržnici

Obveščamo vas, da smo 1.3.2012 pričeli z izvedbo predhodnih arheoloških raziskav omejenega obsega za vrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin na lokaciji Ljubljana – Vodnikov trg, kjer je predvidena izgradnja podzemn...
avtor: MGML
1

 

 
Odkrit je bil eden najstarejših rimskih grobov, verjetno iz časa gradnje Emone (Foto: David Badovinac)

Arheologi na Kongresnem trgu in v parku Zvezda

Območje Kongresnega trga s parkom Zvezda leži na arheološkem najdišču. Pred gradnjo garažne hiše je bilo potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Razkrile so bogato zgodovino poselitve, ki sega...
avtor: Mate Božinović
0

 
 
Samostanska vrata 1 (Foto: Jošt Hobič)

Ljubljanska tržnica

Predhodne arheološke raziskave pri izvedbi projekta prestavitve komunalnih vodov v okolici Ljubljanske tržnice (projekt Tržnica - 1. Faza) na območju Kopitarjeve ulice, Krekovega, Vodnikovega in Ciril-Metodovega trga so pot...
avtor: Martin Horvat
4

 
 
"memento mori" (zavedaj se, da si umrljiv) – opomin človeku na minljivost življenja in gotovost smrti"

Posebna najdba življenja in smrti

Med arheološkimi raziskavami novoveškega grobišča ob cerkvi Sv. Petra je ekipa MGML odkrila izjemno najdbo. Gre za natančno izdelan koščen predmet tulaste oblike, velikosti 2,5 × 2 cm, iz časa 16. do 18. stoletja. Na e...
avtor: Matej Draksler
0

 

 
Postavitev plinovoda na Lipičevi ulici leta 1982

Šentpeterska cerkev v Ljubljani in arheologija

Šentpeterska cerkev in njena okolica je poznana po svoj dolgi zgodovini, na sami cerkvi in v njeni okolici pa je bilo že nekaj arheoloških raziskav, ki so to zgodbo dopolnile. Prve arheološke raziskave segajo že...
avtor: Matic Perko
2

 
 
Pogled na slovansko grobišče 2(Foto: Matija Lukić)

Tisočletno grobišče ob cerkvi sv. Petra v Ljubljani

Pred izvedbo gradbenih del ob rekonstrukciji komunalnih vodov na Njegoševi cesti v Ljubljani so od 2. septembra do 22. decembra 2011 potekala arheološka izkopavanja na površini 2257 m2...
avtor: Mate Božinović
4